Information gällande Covid-19

Info om Coronavirus och hur vi arbetar under pågående Covid-19

Vår verksamhet pågår trots de rådande omständigheterna men vi, som alla andra, iakttar försiktighetsåtgärder för att inte bidra till smitta och ändå fortsätta med vårt arbete.

För att säkerställa att verksamheten ska kunna fortgå och att vi ska upprätthålla våra uppdrag gentemot våra kunder så gör vi nedanstående åtgärder inom Trienniumgruppens alla bolag.

Förutom allmänna råd från Folkhälsomyndigheten gör vi följande:
• All personal ska genomföra noggrann handtvätt/använda handsprit efter i princip varje möte med andra människor, handsprit skall finnas på kontoret, i bilen och i benficka, använder handskar,
• Vi utövar säkerhetsavståndet 1,5 m,
• Dela upp kontoren/arbetsgrupper i mindre enheter som vardera inte träffas,
• Alla fysiska möten i grupp såväl interna som externa möten ställs in, vi använder telefonmöten eller Microsoft teams-möten i stället,
• Vi loggar personliga möten/träffar under dagen, så att alla kontakter kan spåras ifall smittspårning skulle behöva vara ett måste,
• Vi är noggranna i våra ärendehanteringssystem beskriva vad vi på aktuell arbetsplats arbetar med. Detta för att, i händelse av sjukdom, någon kollega lätt ska kunna sätta sig in i situationen och kunna ta över,
• De jobb som skulle ha utförts hos kunder vi inte är tillåtna att besöka på grund av smittorisk, lägger vi som vilande så vi enkelt kan följa upp dem när förbudet hävs,
• Informationsmail går ut kontinuerligt, med uppdateringar kring ytterligare åtgärder eller nya instruktioner,

Vid ytterligare funderingar kring vårt arbete kontakta oss så svarar vi gärna på era frågor.

Ta hand om er och visa omsorg för andra!