FC växer!

Under första kvartalet 2020 kommer FC etablera sig i Umeå och där har vi anställt tre kompetenta medarbetare som kommer att förvalta våra kunders fastigheter.