Ny fastighet i Östersund!

Från och med 190617 utökar vi verksamheten med ytterligare en fastighet i Östersund att ta hand om.  Svarven 6, Odenskogsvägen 42, är namnet och adressen på fastigheten och är en kommersiell fastighet som ägs av NP3.