Hög kompetens och personligt engagemang

FastighetsCompetens i Norrland AB är en samarbetspartner inom fastighetsförvaltning och erbjuder fastighetsägare tjänster inom fastighetsservice, förvaltning och teknisk förvaltning.

Hög kompetens och personligt engagemang

Vi förvaltar fastigheter tillsammans med våra kunder. Bland våra kunder har vi stora fastighetsägare som SBB, NP3, Nyfosa. Fastigheterna är kommersiella och offentliga fastigheter.

Vår affärsidé är att genom lokal förankring tillhandahålla fastighetsförvaltning med hög kompetens och personligt engagemang i syfte att skapa god lönsamhet för våra uppdragsgivare.

Vår personal är kompetenta, självgående, serviceinriktade och löser de problem som uppstår och har en tydlig kommunikation med våra kunder under arbetets gång. Allt för att underlätta för våra kunder!

Aktuellt